LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 8
Przygotowujesz dokumentację medyczną pacjenta na zlecenie lekarza dentysty. Z jakiego powodu musisz uzyskać od pacjenta pisemną zgodę na przeprowadzenie zabiegu?

A.
B.
C.
D.