LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 9
W sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wyrazić zgody na świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, kto jest uprawniony do podjęcia decyzji w jego imieniu?

A.
B.
C.
D.