LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 39
Przepisy prawne Opis
A Kodeks etyki zawodowej opiekuna medycznego
B Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
C Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
D Kodeks pracy
Który z powyższych przepisów prawnych nie ma bezpośredniego wpływu na twoje obowiązki i kompetencje jako opiekuna medycznego?
A.
B.
C.
D.