LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 23
Którą z technik balejażu przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.