LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Zgodnie z Kodeksem Etyki Opiekuna Medycznego, który z poniższych punktów NIE jest obowiązkiem opiekuna medycznego?

A.
B.
C.
D.