LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 38
Które z poniższych praw pacjenta zostało naruszone w sytuacji, gdy opiekun medyczny nie poinformował pacjenta o możliwości wyboru lekarza i placówki medycznej?

A.
B.
C.
D.