LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 3
Prawo pacjenta Opis
A Pacjent ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, diagnozie, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczenia, przewidywanych skutkach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i prognozie.
B Pacjent ma prawo do szanowania godności i prywatności w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego oraz w okresie hospitalizacji.
C Pacjent ma prawo do wyrażania zgody lub odmowy na leczenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.
D Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy dotyczącej jego osoby i stanu zdrowia.
Które prawo pacjenta zostało przedstawione w opisie pod literą B?
A.
B.
C.
D.