LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 14
Jaka jest kolejność działań podczas udzielania pierwszej pomocy według schematu DRABC?

A.
B.
C.
D.