LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 23
Podczas udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej zauważasz, że ma ona na sobie biżuterię. Co powinieneś zrobić?

A.
B.
C.
D.