LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 26
Podaj, które z poniższych czynników są czynnikami kontekstowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie osoby chorej i niepełnosprawnej.

A.
B.
C.
D.