LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 13
Wskaż, który z poniższych stanów najczęściej prowadzi do naruszenia funkcji ciała u osób w podeszłym wieku.

A.
B.
C.
D.