LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 13
Rozważ następującą sytuację: Pacjent cierpi na przewlekłą chorobę, która prowadzi do naruszenia funkcji ciała. Wskaż, które z poniższych działań jest najważniejsze dla poprawy jego samodzielności.

A.
B.
C.
D.