LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 14
Uzupełnij tabelę, wskazując, które z poniższych czynników są czynnikami osobistymi, a które środowiskowymi wpływającymi na funkcjonowanie osoby chorej i niepełnosprawnej.
Czynniki osobiste Czynniki środowiskowe
A. Płeć pacjenta B. Dostępność opieki medycznej
C. Wieku pacjenta D. Warunki mieszkaniowe pacjenta
A.
B.
C.
D.