LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 32
Wskaż, które z poniższych zmian patologicznych mogą wynikać z urazu.

A.
B.
C.
D.