LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 29
Podczas wykonywania obowiązków opiekuna medycznego, zauważasz, że twój podopieczny wykazuje oznaki lęku i strachu, kiedy zjawia się określona osoba. Jakie jest właściwe postępowanie w takiej sytuacji?

A.
B.
C.
D.