LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 13
Jako opiekun medyczny, jakie są twoje obowiązki w przypadku podejrzenia występowania przemocy wobec podopiecznego? Wybierz najpełniejszą odpowiedź.

A.
B.
C.
D.