LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 11
W jakiej sytuacji powinieneś podejrzewać występowanie przemocy wobec osoby, której udzielasz opieki?

A.
B.
C.
D.