LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 37
Sytuacja Reakcja
Pacjent ma widoczne siniaki i stłuczenia A. Zignorować
Pacjent wydaje się być wystraszony B. Rozmawiać z pacjentem
Pacjent jest agresywny C. Zgłosić odpowiednim służbom
Pacjent mówi o doznanej przemocy D. Zgłosić odpowiednim służbom
Która z powyższych reakcji jest najbardziej odpowiednia?
A.
B.
C.
D.