LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 24
Co to jest przemoc strukturalna?

A.
B.
C.
D.