LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 1
{
 "Pacjent": {
  "Imię": "Jan",
  "Nazwisko": "Kowalski",
  "Wiek": 65,
  "Płeć": "M",
  "Stan zdrowia": "Stabilny"
 }
}
Na podstawie powyższego fragmentu kodu JSON, który jest często używany w systemach zarządzania danymi medycznymi, jakie informacje o pacjencie zostały wprowadzone do systemu?
A.
B.
C.
D.