LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 27
Który dokument medyczny jest niezbędny do monitorowania stanu zdrowia pacjenta na bieżąco i planowania dalszej opieki?

A.
B.
C.
D.