LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 11
Rozważ sytuację, w której pacjent niesamodzielny ma trudności z utrzymaniem higieny osobistej. Jaka jest najważniejsza rola rodziny w tym procesie?

A.
B.
C.
D.