LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 9
Załóż, że jesteś opiekunem medycznym osoby chorej i niesamodzielnej. W jakim celu powinieneś regularnie rozmawiać z rodziną pacjenta?

A.
B.
C.
D.