LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Jaka jest rola opiekuna medycznego w procesie rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.