LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 16
Podczas rozmowy z pacjentem, który ma trudności z mówieniem, zauważyłeś, że jest sfrustrowany. Jakie działanie będzie najbardziej odpowiednie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.