LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 17
PacjentOpis
AStarsza osoba z demencją
BMłoda osoba po operacji
CDziecko z chorobą przewlekłą
DOsoba dorosła z depresją
Który pacjent najprawdopodobniej będzie miał największe trudności w komunikacji bezpośredniej?
A.
B.
C.
D.