LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 32
Jakie jest znaczenie efektywnej komunikacji w rozpoznawaniu potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.