LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
Podczas planowania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej, który z poniższych czynników nie jest istotny do uwzględnienia?

A.
B.
C.
D.