LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 27
Stopień niesamodzielności Opis
A Osoba potrzebuje pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, ale jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje
B Osoba potrzebuje stałego nadzoru i pomocy w wykonywaniu większości czynności, ale jest w stanie komunikować swoje potrzeby
C Osoba jest całkowicie niesamodzielna, nie jest w stanie komunikować swoich potrzeb ani podejmować decyzji
Wskaż, który stopień niesamodzielności wymaga największego zaangażowania opiekuna medycznego.
A.
B.
C.
D.