LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 39
Przy planowaniu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej, jakie konsekwencje może mieć nieuwzględnienie poziomu niesamodzielności pacjenta?

A.
B.
C.
D.