LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 16
Jakie są potencjalne skutki dla rodziny osoby chorej i niesamodzielnej, jeśli nie zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie opiekuńcze?

A.
B.
C.
D.