LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 37
Pacjentka, pani Kowalska, ma 70 lat i cierpi na przewlekłą chorobę serca. W związku z tym jest niesamodzielna i wymaga codziennej opieki. Jakie mogą być potencjalne skutki tej sytuacji dla rodziny pani Kowalskiej?

A.
B.
C.
D.