LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 39
Jakie są najczęstsze skutki niesamodzielności osoby chorej na przewlekłe schorzenia dla jej partnera życiowego?

A.
B.
C.
D.