LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 14
Wskaż zestaw narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonania modelowania włosów.

A.
B.
C.
D.