LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 12
Jakie są potencjalne skutki dla rodziny osoby chorej na przewlekłą chorobę i będącej niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.