LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 1
Pacjent Stan zdrowia Planowane działania
A Stabilny, nie wymaga specjalnej opieki Podstawowe czynności higieniczne
B Złamanie nogi, wymaga pomocy przy poruszaniu się Pomoc w poruszaniu się, kontrola stanu złamania
C Stan po udarze, problemy z mową Ćwiczenia logopedyczne, pomoc w komunikacji
Pacjent C nagle zaczyna mieć problemy z połykaniem. Jak powinieneś zmodyfikować plan działania dla tego pacjenta?
A.
B.
C.
D.