LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 6
Pacjent, którego opieką się zajmujesz, zaczyna wykazywać znaki depresji. Jak powinieneś zmodyfikować swoje działania w odpowiedzi na tę zmianę?

A.
B.
C.
D.