LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 4
Wskaż zestaw sprzętu do wykonania zabiegu trwałej ondulacji.

A.
B.
C.
D.