LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 4
Rodzaj odpadu Miejsce składowania
Zużyte igły ?
Brudna bielizna ?
Zużyte rękawiczki jednorazowe ?
Uzupełnij tabelę poprawnymi miejscami składowania odpadów.
A.
B.
C.
D.