LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 3
Ząbkowanie końcówek włosów nożycami klasycznymi to

A.
B.
C.
D.