LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 23
Czy technik farmaceutyczny ma prawo do sporządzania produktów leczniczych zawierających substancje radioaktywne?

A.
B.
C.
D.