LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 11
Przygotowujesz lek recepturowy według następującej recepty:
Składnik Ilość
Substancja A 50 mg
Substancja B 100 mg
Substancja C 150 mg

Zauważasz, że nie masz wystarczającej ilości Substancji B. Co robisz?
A.
B.
C.
D.