LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 34
Podczas sporządzania leku aptecznego, który z poniższych kroków jest pierwszym, który należy podjąć?

A.
B.
C.
D.