LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 26
Jaki jest cel dokumentowania procesów w trakcie wykonywania leków?

A.
B.
C.
D.