LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 12
Podczas sporządzania leków cytostatycznych, który z poniższych elementów jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa technika farmaceutycznego i pacjenta?

A.
B.
C.
D.