LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 24
Podczas sporządzania leków do żywienia pozajelitowego, który z poniższych składników jest kluczowy?

A.
B.
C.
D.