LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 36
Produkt Metoda sporządzania
Produkty radiofarmaceutyczne A
Płyny infuzyjne B
Roztwory do hemodializy C
Leki cytostatyczne D
Dopasuj odpowiednią metodę sporządzania do każdego z produktów leczniczych.
A.
B.
C.
D.