LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 34
W jakim celu technik farmaceutyczny sporządza leki w dawkach dziennych?

A.
B.
C.
D.