LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 37
Podczas analizy jakościowej leków recepturowych, na co technik farmaceutyczny powinien zwrócić szczególną uwagę?

A.
B.
C.
D.