LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 19
MetodaZasada działania
APomiar masy substancji
BPomiar objętości roztworu
CPomiar temperatury roztworu
DPomiar ciśnienia roztworu
Na podstawie powyższej tabeli, wskaż metodę, która odpowiada zasadzie działania metody gravimetrycznej.
A.
B.
C.
D.